نویسنده = اصغر قائدان
تعداد مقالات: 3
1. رسالة التذکرة الهرویة فی فنون الحربیه

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، بهار 1385، صفحه 177-206

علی بن ابوبکر هروی؛ اصغر قائدان


2. پوشش و پرچم در جنگ‏هاى عصر اسلامى

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، بهار 1383، صفحه 5-32

اصغر قائدان


3. تحول و تطور در نیروى دریایى مسلمانان (تا پایان خلافت عباسى)

دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، تابستان 1380، صفحه 119-142

اصغر قائدان