نویسنده = محمد علی چلونگر
تعداد مقالات: 7
1. زمینه‌ها و عوامل اصلی مهاجرت قبایل هلالی به مصر و افریقیه

دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، تابستان 1392، صفحه 115-136

محمد علی چلونگر؛ مهدی عزتی


2. الحمرا نمود هنر و معماری بنی نصر

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، زمستان 1387، صفحه 63-82

محمد علی چلونگر؛ علی اکبر عباسی


3. بررسی جایگاه قبایل عرب مسیحی ایران در روند فتوحات مسلمانان در عراق

دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، زمستان 1386، صفحه 41-68

محمد علی چلونگر؛ مریم سلیمانی


4. مناسبات فاطمیان و غزنویان‏

دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، پاییز 1383، صفحه 93-115

محمد علی چلونگر


5. اسماعیلیان اصفهان‏

دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تابستان 1382، صفحه 119-146

محمد علی چلونگر


6. زمینه‏ها و علل اقتصادى گرایش به فاطمیان‏ در افریقیه و مغرب‏

دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، بهار 1382، صفحه 85-106

محمد علی چلونگر


7. موقعیت تجارى افریقیه و مغرب و نقش آن در تإسیس خلافت فاطمى

دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، بهار 1381، صفحه 47-66

محمد علی چلونگر