نویسنده = قنبرعلی رودگر
تعداد مقالات: 1
1. اِل‌سید و مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، بهار 1396، صفحه 165-188

رضوان یزدانی؛ یونس فرهمند؛ قنبرعلی رودگر