نویسنده = معصومه دهقان
تعداد مقالات: 4
1. تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


2. رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص)

دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، پاییز 1399، صفحه 77-110

شکرالله خاکرند؛ سیداحیا سیدی؛ معصومه دهقان


3. تجارت یمن پیش از ظهور اسلام

دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، پاییز 1391، صفحه 41-82

اصغر محمود آبادی؛ معصومه دهقان


4. بانیان از دیدگاه سفرنامه های عصر صفوی

دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، تابستان 1387، صفحه 79-114

حمید حاجیان پور؛ معصومه دهقان