نویسنده = سید جعفر صادقی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات

دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، زمستان 1395، صفحه 135-160

سید جعفر صادقی؛ عبدالهادی فقهی‌زاده؛ محمدهادی امین‌ناجی